018 Haiguste ravi / Cure for Ills

1980’ndate teisl poolel ilmusid Eestimaa erinevaisse paikadesse kummalised kirjutised nagu “Haiguste ravi garanteeritud…” või “UFOd, maailma liidrid…”. Võttis üpris kaua aega, et nende sõnumite edastaja tabada. Kuid ka pärast tabamist elasid need oma elu edasi. In 1980’s all over Estonia appeared some strange texts like “Cure for ills…” or “UFO’s, world leaders…”. It took some time to catch the messenger. But despite the capture those messages kept living their own lives.

Continue reading “018 Haiguste ravi / Cure for Ills”

017 Pirita jõe lõunakallas / South bank of Pirita river

Kui rääkida sellistest linnadest nagu Tartu, Pärnu või Narva tuleb koheselt silme ette ka linna läbiv jõgi. Samas aga mitte Tallinna puhul, kuigi ka selles linnas on lausa mitu jõge. Pirita jõgi neist suurim ja ühtlasi paremini tuntud. When talking about cities like Tartu, Pärnu or Narva first comes to minde are rivers acrossing them. Same time it’s not the case with Tallinn, despite the fact that even there are few rivers. Pirita river is biggest of those and also best known.

Continue reading “017 Pirita jõe lõunakallas / South bank of Pirita river”

016 Kevadpealinn/Spring capital

Mis oleks veel parem paik kevadel külastamiseks kui mitte Türi?
Türi on viie ja poole tuhande elanikuga väikelinn Eestimaa südames. Ühtlasi on tegemist ka kevadpealinnaga. Ning mis sobiks kevadpealinnaga veel paremini kokku kui mitte lillelaat.
Esimesed kirjalikud andmed Türi kohta pärinevad aastast 1564.
What woudl be better place to visit in spring than hospitable Türi?
This small town with more than five thousand citizen locates in the heart of Estonia. Türi is also the official capital of spring. And what woud go better with spring than flowerfestival.
First written texts about Türi are from year 1564.

Continue reading “016 Kevadpealinn/Spring capital”

015 Eesti tankid / Tanks in Estonia

Tänasel päeval on Eestis vaid üks töötav tank – Lagedi muuseumis taastatud T-34.
Veel mõni aasta tagasi käis meedias arutelu ka selle üle kas Eesti peaks enda relvastusse ka tankid hankima. Tänaseni ei ole ses suhtes veel ühist keelt leitud.
Selleeest on siin viimase saja aasta jooksul olnud võimalik näha väga erinevaid soomukeid.
In modern Estoni there is only one working tank – renovated T-34 in Lagedi museum.
From time to time there are discussions about to get tanks in Estonian military forces. To this day this hasn’t happened yet.
Despite that, in course of last 100 years there has been a number of different armoured vehicles rolled in Estonia.

Continue reading “015 Eesti tankid / Tanks in Estonia”

013 Kus see Eesti asub? / Estonia ? So where is it?

Mõne jaoks oleme me Ida-Euroopa, mõne jaoks põhjamaa. Paljud pole meist isegi kuulnud mitte. Kui 1994 a. uppus Läänemerel parvlaev “Estonia“, siis pärast seda seostus nii mõnegk jaoks mujal maailmas Eesti just selle kurva sündmusega. Kuni tänase päevani on selle õnnetusega seotud asjaolud väga segased.
Tänapäeval tuntakse meid pigem Skype, TransferWise ja Teeme Ära kampaania tõttu.
Pindalalt oleme me suhteliselt väikesed, vaid 45 227 km². Ühe päevaga võib vabalt tervele riigile ringi peale teha.
For some people, we are Eastern-Europe, for some a northen country. Many have’nt even heard of us. After 1994, when ship named “Estonia” sank in Baltic sea, alot of people around the world associated our country with that tragic disaster. Due to this day there are alot of unanswered questions about this accident.
These days we are better known by Skype, TransferWise and “Let’s do it!” movement.
Our country’s area is about 45 227 km². So you can drive around Estonia in one day.

Continue reading “013 Kus see Eesti asub? / Estonia ? So where is it?”

012 Eesti vägilased / Epic Heroes of Estonia

     Meil ei ole ei Supermani, Batmani ega Spidermani. Isegi oma Chuck Norrist mitte. Selle eest on meil midagi paremat – oma eepilised rahvuskangelased kes igas olukorras kartmatult rahva eest välja astunud.      In Estonia we don’t have a Superman, Batman or Spiderman. Even not our own Chuck Norris. But what we do have, is something better – our own national epic heroes who fearlessly step up for people no matter what.

Continue reading “012 Eesti vägilased / Epic Heroes of Estonia”

011 Kihnu saar / Kihnu island

pilt (SA Kihnu Kultuuriruum)

Eestis on kokku loendatud 2222 meresaart, millest suurimad Saaremaa ja Hiiumaa. Üks lõunapoolsemaid neist on 16,38 km² suurune, pea 600 elanikuga Kihnu. Põhiline transport saarele toimub Pärnust mereteed mööda.
Esimest korda mainiti saart aastal 1386(Kyne) ning märkmed esimesest asustusest 1518 aastast.
Sellel pikkade traditsioonidega hülgeküttide, laevaehitajate ja kalurite saarel kohtab ikka ja jälle mõnda rahvariide seelikut e. körti kandvat naisterahvast mootorattal mööda sõitmas. Külgkorviga mootorrattad on saare põhilised transpordivahendid. Turismiobjektidena võib mainida tuletorni, kirikut ja Kihnu muuseumi.
Külmematel talvedel avatakse saart mandriga ühendav jäätee.
There are 2222 counted Estonian island at sea. Largest ones are Saaremaa and Hiiumaa. One of the southern one’s is 16,38 km² and with almost 600 habitants Kihnu. The transport is mainly organized by the sea from Pärnu.
This island was firstly mentioned 1386(Kyne). First settelments were established 1518.
We’re talking about long traditioned fisherman’s, ship builder’s and seal hunter’s island. You will defenetly meet some motorcycle driving, folk costumes wearing women there. Side basket motorcycles are main transport vehicles on island. Tourist attractions are local ligthouse, church and Kihnu museum.
On colder times in winter there is ice road connecting Kihnu to the mainland.

Continue reading “011 Kihnu saar / Kihnu island”

010 Täna sööme kräpivabalt – Viinerikaste / Today we’ll have crap-free meal – sausage sauce

Jahh, kuulsite õigesti – viinerikaste. Sissejuhatuseks otsige suur prügikott, toppige sinna oma köögis leiduv kurkum, karri, estragon, mozzarella, pasta, kookoshelbed, sojakaste ja muu selline kraam ning matke see igaveseks ajaks oma naabri vaarikapõõsa alla. Ja mis põhiline ärge enam kunagi sellist kräppi koju vedage. 😛
Las miljoni aasta pärast, mil inimkond on siit planeedilt kadunud, leiavad rohelised mehikesed selle kotitäie ja üritavad tolle sisule mingigi kasutuse välja mõelda.
Yes you read it right – sausage sauce. For starters find some big trashbag. Stuff in there all the kurkum, karri, estragon, mozzarella, pasta, cocochips, soyasauce and all the similar. Take that bag and burry it under your neghbours appletree forever. And what’s important don’t never-ever bring crap like that to your homes ever again. 😛
Let the little green men dig it out in a million years, after human race is gone. Let them to figure out how to use this useless stuff.

Continue reading “010 Täna sööme kräpivabalt – Viinerikaste / Today we’ll have crap-free meal – sausage sauce”

009 Nõuka aegsed lastesaated / Soviet era childen’s TV shows

     Raudse eesriide taga oli teleris ametlikult valida vaid kolme ametliku telekanali vahel. Neist kaks olid vene keelsed, Leningradi ja Moskva (Kesktelevisioon) ning üks eesti keelne ETV. 1980’ndatel muutus Põhja-Eestis populaarseks ka detsimeeter antennidega oma põhjanaabrite – soomlaste telekanalite püüdmine, mis omakorda osutus aknaks läände.
Kui rääkida aga lastesaadetest, siis ETV’s oli igal õhtul kell 20.00 lastesaadete päralt. Ja neid saateid ja multifilme ikka jätkus.
     Behind the iron curtain in Estonia had officially only 3 TV channels. Two of those were in russian language, Leningrad TV and Moscow(Central television) and one channel in estonian ETV. In 1980’s was popular to capture with antennaes our northern neighbour’s Finnish TV terrestrial channels. That was some sort of window into west.
To talk about children’s TV programs, on every evening 20.00 was in Estonian television cartoons or children shows. And there was wide selection of these.

Continue reading “009 Nõuka aegsed lastesaated / Soviet era childen’s TV shows”