017 Pirita jõe lõunakallas / South bank of Pirita river

Spread the love

Kui rääkida sellistest linnadest nagu Tartu, Pärnu või Narva tuleb koheselt silme ette ka linna läbiv jõgi. Samas aga mitte Tallinna puhul, kuigi ka selles linnas on lausa mitu jõge. Pirita jõgi neist suurim ja ühtlasi paremini tuntud. When talking about cities like Tartu, Pärnu or Narva first comes to minde are rivers acrossing them. Same time it’s not the case with Tallinn, despite the fact that even there are few rivers. Pirita river is biggest of those and also best known.

Continue reading “017 Pirita jõe lõunakallas / South bank of Pirita river”


Spread the love

016 Kevadpealinn/Spring capital

Spread the love

Mis oleks veel parem paik kevadel külastamiseks kui mitte Türi?
Türi on viie ja poole tuhande elanikuga väikelinn Eestimaa südames. Ühtlasi on tegemist ka kevadpealinnaga. Ning mis sobiks kevadpealinnaga veel paremini kokku kui mitte lillelaat.
Esimesed kirjalikud andmed Türi kohta pärinevad aastast 1564.
What woudl be better place to visit in spring than hospitable Türi?
This small town with more than five thousand citizen locates in the heart of Estonia. Türi is also the official capital of spring. And what woud go better with spring than flowerfestival.
First written texts about Türi are from year 1564.

Continue reading “016 Kevadpealinn/Spring capital”


Spread the love

015 Eesti tankid / Tanks in Estonia

Spread the love

Tänasel päeval on Eestis vaid üks töötav tank – Lagedi muuseumis taastatud T-34.
Veel mõni aasta tagasi käis meedias arutelu ka selle üle kas Eesti peaks enda relvastusse ka tankid hankima. Tänaseni ei ole ses suhtes veel ühist keelt leitud.
Selleeest on siin viimase saja aasta jooksul olnud võimalik näha väga erinevaid soomukeid.
In modern Estoni there is only one working tank – renovated T-34 in Lagedi museum.
From time to time there are discussions about to get tanks in Estonian military forces. To this day this hasn’t happened yet.
Despite that, in course of last 100 years there has been a number of different armoured vehicles rolled in Estonia.

Continue reading “015 Eesti tankid / Tanks in Estonia”


Spread the love