013 Kus see Eesti asub? / Estonia ? So where is it?

Spread the love

Mõne jaoks oleme me Ida-Euroopa, mõne jaoks põhjamaa. Paljud pole meist isegi kuulnud mitte. Kui 1994 a. uppus Läänemerel parvlaev “Estonia“, siis pärast seda seostus nii mõnegk jaoks mujal maailmas Eesti just selle kurva sündmusega. Kuni tänase päevani on selle õnnetusega seotud asjaolud väga segased.
Tänapäeval tuntakse meid pigem Skype, TransferWise ja Teeme Ära kampaania tõttu.
Pindalalt oleme me suhteliselt väikesed, vaid 45 227 km². Ühe päevaga võib vabalt tervele riigile ringi peale teha.
For some people, we are Eastern-Europe, for some a northen country. Many have’nt even heard of us. After 1994, when ship named “Estonia” sank in Baltic sea, alot of people around the world associated our country with that tragic disaster. Due to this day there are alot of unanswered questions about this accident.
These days we are better known by Skype, TransferWise and “Let’s do it!” movement.
Our country’s area is about 45 227 km². So you can drive around Estonia in one day.


Tsiteerides klassikuid: Kaartilt sa seda paika ei leia, aga hea õnne korral võid sinna siiski sattuda. To quote the classics: You can’t find that place from the map, but if you’re lucky you’ll find your way there.

Üritame siis kaarti pealt Eesti üles leida! / So let’s try to pinpoint Estonia on the map.

SOOME / FINLAND

Eestlaste lähimad sugulased elavad meist põhja pool üle lahe ja nendeks on soomlased. Kui eestlane KALEVIPOEG(legendi järgi), siis soomlane on PORO(põhjapõder). Need kaks riiki seostuvad nii kultuuriliselt, ajalooliselt kui ka keeleliselt. Meie keeled on nii sarnased, et ka soome keele mitteoskaja suudab teatud määral soomlastega suhelda.
1990’ndatel pärast raudse eesriide tagant vabanemist oli igal eestlasel oma “kodustatud soomlane”.
Closest relatives to estonians live north of us, over the Gulf of Finland. Estonians are called as KALEVIPOEG(after our epos) and finns are called as PORO(after reindeer). These two countrys are connected in culturically, historically and by language. Our languages are so close, that estonians who can’t speak finnish, can in some level communicate with finns.
In 1990’s after iron curtain fell, every estonian had it’s own “domesticated finn”.

Eesti-Soome transportühendus: / Estonia-Finland transport:

Kavandatav Tallinn-Helsingi tunnel / Proposed Tallinn-Helsinki tunnel

Oma põhjanaabritega oleme me mereteed pidi ühendatud juba sajandeid. Lisaks sellele ka pea sada aastat õhuteed pidi. Nüüd on plaani võetud ka uus ühendusviis – tunneliehitus Tallinna-Helsingi vahel. We are connected with our northern neghbours centuries by the sea. Almost 100 years by air. And now there’s a plan to dig connection tunnel below the sea bed.


 1930’ndatel Eesti ja Soome vahet lennanud reisilennuk Kaleva, mille venelased 1940 aastal Keri saare juures alla tulistasid. / Passanger plane Kaleva that flew in 1930 between Finland-Estonia. Russians shot it down in 1940 close to Keri island.

Kaleva Tapaus

(Heino Kaukylä)

Kaleva surmalend

Juunikuu pärastlõunal aastal 1940 startis Tallinna lennuväljalt Helsingi suunas reisilennuk Kaleva. Mere kohal ilmusid Kalevale sappa kaks Vene sõjalennukit, mis avasid kuulipildujatest tule. Kaleva süttis põlema, plahvatas ning sööstis merre. Hukkus üheksa lennukis viibinud inimest ja vastuseta jäänud küsimused on aastakümneid erutanud paljusid ajaloohuvilisi. Kaleva vrakki otsiti veel 2008. aasta suvel USA uurimislaeva abiga, kuid see on endiselt leidmata.
Risto Niku annab laialdase allikmaterjali põhjal ülevaate Kaleva hukkumisest, mis kohati oleks nagu lõik mõnest spiooniromaanist. Šifreeritud sõnumid, lahtimurtud koodid, kullerid ja luurajad, allveelaevad ja hävituslendurid.

 

1980 aastal valminud laeva “Georg Ots” võib pidada Eesti ja Soome vahelise tänapäevase laevaühenduse aluspainijaks. Laev lõpetas liinireisid aastal 2000. / M/S “Georg Ots” started the modern sea connection between Finland and Estonia in 1980. This ship was pulled off in 2000.

LÄTI / LATVIA

Keskajast saadik on Eesti ja Läti territooriume ühendanud ühtne Liivimaa haldusjaotus. / Since middle agest Estonia and Latvia have been connected by the common Livland territory.

Meie lõunanaabrist Lätist ei ole palju teada. Me teame, et lätlasi on eestlastest 1.5 korda rohkem. Ja ainus lätikeelne sõna mida me teame on SALDEJUMS.
Lisaks sellele hakkas alates aastast 2015 Eesti valitsus annetama väga suure summa riigi eelarvest lätlastele. Ja ma oleks äärepealt unustanud, et lätastel on kuus varvast 😛
There is not much known about our southern neighbours. We know that latvians are 1.5 times more than estonians. And the only latvian word we know is SALDEJUMS.
And one more thing, in 2015 Estonian coverment started to donate big portion of our country’s yearly budget to Latvia. And i almost forgot, latvians have six toes 😛

VENEMAA / RUSSIA

Oma idanaabriga on meil igikestev armastuse-vihkamise suhe. Tegemist on meist 100 korda suurema riigiga, kes on meid sajandite jooksul korduvalt rünnanud ning mis meid möödunud sajandil pea poole sajandi vältel okupeeris.
Venemaaga oleme seotud maanteed- ja raudteedpidi. Peamine ühenduspunkt on kaksiklinn Narva-Jaanilinn(Ivangorod).
Lisaks sellel on võimalik ka laevaga sõita Peterburgi.
With our eastern neighbour we have foreverlasting love-hate relations. Russian nation is 100 times bigger than ours. It’s a contry that has assaulted Estonia for centuries. And half of last century it occupied us.
With Russia we are connected by highways and railways. Main connection point is twintown Narva-Jaanilinn(Ivangorod).
Besides that we can visit Peterburg by the sea.

ROOTSI / SWEDEN

Meie ülemere läänenaabriks on Skandinaavias asuv Rootsi kuningriik. Seda maad me tunneme rootsi terase, Volvo, Saabi ja Ericssoni järgi.
17’ndal sajandil ca 1629-1699(Rootsi aeg) kuulus suur osa Eestist Rootsi võimu alla. Tegemist oli Liivi sõja ja Põhja sõja vahelise perioodiga.
Praktiliselt kõik Eesti pangad, side- ja tööstusettevõtted kuuluvad kas Soomele või Rootsile.
Rootsi sõidame me mereteedpidi, kuid miks me seda teeme? Pole vähimat aimugi. Ning miks rootslased siin käivad on samuti müsteerium 😉
Our oversee western neghbour in Scandinavia is Swedish kingdom. The country we know best by swedish steel, Volvo, Saab and Ericsson.
In 17’th century ca 1629-1699(Swedish time) main part of Estonia belong to Sweden. It was time between Livland war and Northern war.
Almost every bank, telecommunication- or manufacturing business in Estonia belongs to Sweden or Finland.
We go to Sweden mainly by ships. But why we do that? I have no idea. Also why swedes come to Estonia is also a big mystery 😉


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *