014 Seie saagu lenn! / Let there be town!

Spread the love

Nagu me kõik hästi teame on maakera sees teine maakera, mis on esimesest suurem. Täpselt sama lugu on Tallinna linnaga kus sees on ka teine linn Nõmme. As we all know there’s a another earth inside our earth. And it’s bigger than the original. Same thing is with Tallinn, where there’s bigger town is Nõmme.


Nõmme keskus 1933 / Center of Nõmme 1933

No hästi, tegelikult ei ole Nõmme Tallinnast suurem. Aga selleeest on ta tunduvalt suurem kui paljud seda üldse arvavad. Nõmme alla kuuluvad Laagri, Pääsküla, Vana-Mustamäe, Hiiu ja Männiku. Well OK. Nõmme isn’t bigger than Tallinn. But it is alot bigger than many of us admits. These parts of Tallinn belongs to Nõmme: Laagri, Pääsküla, Vana-Mustamäe, Hiiu and Männiku.

Nõmme turg(1930) / Nõmme market(1930)

Nõmme turg tegutseb sama koha peal juba aastast 1908.
1930 aastal avati Nõmme keskuses Robert Natuse kujundatud uhke turuhoone. Aastal 2009 see renoveeriti, kuid hävis juba järgmise aasta 30.aprillil tulekahjus. Turuhoone sai taastatud 27. novembriks 2010.
In center of Nõmme there’s a noteworthy market building originally from 1930(achitect Robert Natus). Market itself has been in there since 1908.
In 2009 building was renovated but burnt down in next year. In 2010 27’th november new modern version was opened.

Nõmme turg FB

(2017)

Kuni aastani 1959 asus Nõmme turu juures kitsarööpmelise Liiva-Vääna raudteepeatus nimega ‘Nõmme-Turg’. / Up to 1959 next to market was a Liiva-Vääna narrow railroad trainstation ‘Nõmme-Turg’.

Nikolai von Glehn (16.07.1841 – 07.09.1923)

Kui 19. sajandi teisel poolel valmis Tallinn-Paldiski raudteelõik, siis hakkasid inimesed ka linnast välja sõitma ning peagi valmis ka rongipeatus nimega ‘Peatus Seitsmendal Verstal’. Alates aastast 1874 kandis see juba ‘Nõmme’ nime. Peagi tekkisid Nõmme mändide alla nii mõnegi tallinnlase suvilad.
Jälgimäe mõisnik Nikolai von Glehn olevat öelnud sellepeale “Seie saagu lenn”. Nii hakanud ta uutele huvilistele maid välja rentima.
Aastaks 1893 oli Nõmmel juba 50 maja ja see hulk kasvas sajandi vahetuseks 300’ni.
On the second half of 19’th century when Tallinn-Paldiski railroad was built, people started to come out of Tallinn to look around the surroundings of the city. Soo there was established train station named ‘Peatus Seitsmendal Verstal'(Trainstop on Seventh Verst). On 1874 it was renamed as ‘Nõmme’. Soon people started to build their cottages there.
Count of Jälgimäe Nikolai von Glehn said on that “Let there be town!” So he started to rent out his lands to newcomers.
On 1893 there was 50 houses on Nõmme, and in turn of century already 300.

Nõmme rongijaam 1930’ndatel / Nõmme station on 1930’s

Nõmme jaam nõukogude ajal / Nõmme station on sovjet era

Nõmme 2017

Nõmme jaama varikatus lõpusirgel

1886 ehitas Nikolai von Glehn Nõmmele Glehni lossi koos Glehni pargiga. Pargis leiduvad mõisniku enda poolt valmistatud ‘Palmimaja‘, ‘Kalevipoja kuju‘, ‘Krokodill‘ ja ‘Vaatetorn‘. / On 1886 Nikolai von Glehn built Glehn’s castle with park. In his park he built ‘Palmhouse‘, ‘Kalevipoeg’s statue‘, ‘Crocodile statue‘ and ‘Watchtower‘.

Glehni lossi ajalugu

Palmimaja / Palmhouse

Krokodill(tegelikult lohe, kellega kangelane võitlusse astub) / Crocodile(actually dragon for hero to fight with)

Vaatetorn / Watchtower

Kalevipoeg (1908)

Algse Kalevipoja kuju jäänused / Remains of the original statue

Tänapäevane naivistlik tõlgendus Glehni Kalevipojast / Modern day naivistic version of Glehn’s Kalevipoeg

Sarnaselt sarvilisele Kalevipojale on ka Michelangelo sarvilise Moosese puhul tegemist tõlkes kaduma läinud infoga. / Similary to horned Kalevipoeg is a Michelangelo’s horned Moses a ‘lost in translation’ case.

Nikolai von Glehni Kalevipoja kuju valmis 1908 aastal. See kujutab mütoloogilist kangelast, kellel metsloomanahk õlgadel. Nuiale toetuva figuuri modelliks oli Glehn isiklikult. Proportsionaalselt on tegemist inimesest 4 korda suurema kujuga.
Kangelase pähe paigutas ta germaani vägilasmuistendite eeskujul sarvilise kiivri. Seetõttu hakkas rahvas seda kuju hoopis kuradiks kutsuma. Seepeale paigaldas Glehn kuju juurde kivi kirjaga:”Kalevipoeg on mu nimi ja hind, lollid kuradiks kutsuvad mind!”
Lõpuks lõhutigi see maha. Uus taastatud, ebaproportsionaalselt naivistlik versioon avati 1990 aastal.
Original Nikolai von Glehn’s Kalevipoeg statu is from 1908. It depicts mythological hero who is nealing on club and wearing animal skin. For this statue Glehn posed by himself. Proportionally it is 4 time big as a man.
On statue’s head he positioned horned helmet like from germanic legends. For that people started to call this statu as satan. Glehn put on text next to it explaining:”Kalevipoeg is my name and price, who call me a satan aren’t very nice!”
Finally the statu was thorn down. New unproportional version was built in 1990.

Nikolai von Glehn
Mees, kes rajas Nõmme

Raamatus vaadeldakse Nikolai von Glehni kuju valmimislugu ning antakse ülevaade Nikolai von Glehni elust ja tegevusest, lossi taastamisest pärast sõda ning Nikolai von Glehni järeltulijate külaskäikudest Nõmmele.

Glehni kuju püstitamiseks tehtud korjandus(2009) / Fundraising to establish statue for Nikolay von Glehn

Jalutaja Teejuht NÕMME

sarja teine raamat räägib männimetsa alla peitunud linnast, mis paljude jaoks on parim osa Tallinnast ilma reklaamimatagi.

Nõmme männid laiutasid luidetel uhkes puutumatuses alles paarsada aastat tagasi. Metsa vahel leidus vaid paar kõrtsi. Sada aastat hiljem oli Paldiski raudtee seitsmendal verstal juba peatus ja nii mõnigi Nikolai von Glehni rüütlimõisast välja jagatud suvilakrunt koos suvemajakesega.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *