015 Eesti tankid / Tanks in Estonia

Spread the love

Tänasel päeval on Eestis vaid üks töötav tank – Lagedi muuseumis taastatud T-34.
Veel mõni aasta tagasi käis meedias arutelu ka selle üle kas Eesti peaks enda relvastusse ka tankid hankima. Tänaseni ei ole ses suhtes veel ühist keelt leitud.
Selleeest on siin viimase saja aasta jooksul olnud võimalik näha väga erinevaid soomukeid.
In modern Estoni there is only one working tank – renovated T-34 in Lagedi museum.
From time to time there are discussions about to get tanks in Estonian military forces. To this day this hasn’t happened yet.
Despite that, in course of last 100 years there has been a number of different armoured vehicles rolled in Estonia.

TANKIMONUMENDID / TANK-MONUMENTS

Pärast teist maailmasõda paigutas nõukogude võim Eestisse 4 tankimonumenti. Kõigil neist ilutses venelaste T-34: / After second world war soviet regime installed four monuments. On all of them were used russian tank T-34:

1.) Lodja

Pärnu-Sindi maantee ääres Lodja bussipeatuse juures asunud tank võeti maha 11.oktoobril 1990 a. Hetkel asub see sõidukorras masin Lagedi Vabadusvõitluse muuseumis. On Pärnu-Sindi highway next to Lodja bus station located tank was removed in 11.october 1990. At the moment this machine locates working condition in Lagedi museum.

Vabadusvõitluse muuseum Lagedil

2.) Valga

1978 aastal paigaldati Valga-Tartu maantee äärde, Valga linna piirile T34. 1990 aastal kavatseti see sealt minema toimetada, aga keegi tundmatu jõudis ette – tank oli õhku lastud. On 1978 there was installed tank T-34 on Valga-Tartu highway, Valga town’s border. 1990 it was planned to move it away from there, but someone blew it up.

Hetkel viibib Valga tankimonumendi tank Valga Isamaalises muuseumis

Valga Isamaaline Muuseum

 3.)Võru-Kose

Võrus-Kosel asunud tankimonument toimetati 1991 aastal 27.augustil Aegviidu porügonile ning lasti mürskudega pilbasteks. Võru-Kose tank was taken down on 27’th august in 1991 and taken to Aegviidu polygon. There it was just blown in pieces by cannons.

4.)Narva

Ainus omataoline monument mis tänaseni säilinud asub Narva külje all(paigaldatud aastal 1964). Only one of it’s kind monument that still intact locates next to Narva river(installed in 1964).

Üks suurimaid Baltikumi tankilahinguid toimus 1944 aastal Elva lähistel. Selle auks kavandati kolossaalset monumenti – tanki hiigelsuurel peopesal. one of the biggest tank battles on second world war was near Elva in 1944. For that it was plans to build a colossal monument – tank on a giant palm of hand.

SAKSA RASKETANKID/GERMAN HEAVY TANKS

Purustatud Saksa Panther(PzKpfw V) Narvas/Destroyed German Panther tank in Narva

Teise maailma sõja ajal jõudsid Eesti pinnale ka Saksa panzer V’d ehk Panther’id, kuid panzer VI’d ehk Tiger’ite kohta võib vaid legende lugeda. Hoolimata, et selle kohta on olemas ka raamat “Tiigrid Poris”, siis tegelikult ei leidu vastavat tõendusmaterjali kusagilt. During the second world war reached German heavy tanks panzer V(Panther) to Estonia. But stories about panzer VI(Tiger) in estonia are only legends. Despite the fact that book called “Tigers in mud” talks about that, there is no proof that Tigers ever rolled on our lands.
TIIGRID PORIS

Raamatu raskuspunktiks on lahingud Neveli, Narva ja Daugavpilsi piirkonnas, enamasti aladel, mis olid tankivõitluseks täiesti sobimatud ja kus Teise maailmasõja lõppfaasis kujunesid välja täiesti uued tegutsemispõhimõtted. «Tiigrid» olid nn üksikvõitlejad jalaväe toetusel. Tankid olid enamjaolt eesliinil ning tegutsesid tihedas koostöös jalaväe ja pioneeridega.

TANKID MAA SEES/TAKS IN GROUND

Tartu vilja elevaator/Grain elevator in Tartu

1944 aasta augustis õhkisid taganevad Saksa väed elevaatori alused sambad. Raudbetoonist viljasilod ei purunenud vaid jäid alusplatvormiga ühele vaiade reale toetuvalt 45 kraadi kaldu. Elevaatori korpuse püstiajamine sai teoks Pokrovski ja Epsteini projektide järgi sõjavangi sattunud sakslaste tööga. Elevaator aeti püsti 1947.aasta kevad-suvel võimsate hüdrauliliste tungraudadega. 1961.aastal ehitati elevaatori juurde väike nisujahuveski, mis uue rukkijahuveski ehitusega kohandati ümber teravilja puhastuse hooneks.

Aastal 2008 tegi sõjaajaloo klubi Otsing juht Igor Sedunov Tartu Veski territooriumil kindlaks maasse kaevatud võimsa Vene tanki, mida omal ajal kasutati õhitud elevaatori püstiajamisel.

Tartus leiti maasse kaevatud Vene tank

Kurtna soojärve Saksa värvides Vene tank/Russian tank with German camo from Kurnta swamp lake

Kurtna soojärve tank
Ida-Virumaal 2000. aasta septembrikuus 64tonnise buldooseri abil järvepõhjast väljasikutatud T-34/76 oli väga hästi säilinud ning varustatud isegi lahingkomplekti mürskudega. Lahingumoon hävitati, sest „parim enne” oli juba üle poole sajandi tagasi läbi saanud. See masin on õnneseen, sest tank oleks võinud omaenese mürskude plahvatuse läbi vähemalt kahel korral tükkideks lennata. Esimene kord siis, kui lahingumasin sai ülevalt läbistava tabamuse kupli lael asuva ventilatsiooniava katte kõrvale. Arvatavasti ründelennuki pardakahurist tulistatud väikesekaliibriline mürsk või kõrgelt künkalt teele saadetud tankirusika lõhkekeha plahvatas masina sisemuses ning rebis komandöri tornilt luugi ning läks õnneks, et tankis olnud mürsutagavara ei detoneerinud.
Leitud T-34/76 näol on tegemist Eesti ainukese säilinud nõukogude sõjamasinaga, mida Wehrmacht kasutas trofeetankina. Seetõttu olid tornile, soomusplaadi esi- ning tagaosale joonistatud Saksa ristid. Lisaks ehivad kuplit nii eesti- kui ka venekeelsed algsed kirjad, mida sakslastel polnud õnnestunud maha nühkida. Tanki järvest välja toonud sõjaajaloo klubi Otsing juhi Igor Sedunovi andmetel tegid trofeemasina uued peremehed tankile minemalennanu asemele uue luugi. Masina järvest väljatõmbamisel oli see torni küljest kadunud, ent Sedunov leidis luugi järve kaldalt. Kui sakslased taganesid, otsustati tank hävitada. Nimelt lasti tank järsakust alla järve, aga et asi veelgi kindlam oleks, visati luugist sisse ka nn saksa kaigas (pika varrega käsigranaat). Et sisemuses olevad mürsud kindlasti plahvataksid ja terasmasin tükkideks lendaks, olid mürsukastidel kaaned pealt võetud. Kuid tankil vedas järjekordselt, sest granaat kukkus kahe metallist mürsukasti vahele ning tankis olnud lahingumoon ei plahvatanudki. Kinni kiilus vaid põhjaalune avariiväljapääsu luuk. Välja võib tuua veel ühe vedamise – kui tank oleks järve lastud töötava ja kuuma mootoriga, siis rikkunuks külm vesi jõuallika. Seegi kord naeratas roomikmasinale õnn, sest tank saadeti kallakust alla järve poole vabakäiguga veeredes, mille tõttu jäi mootor kahjustamata.
Pärast väljatõmbamist võeti tank osadeks ning puhastati (vaata TM 11/2003). Kokku panduna saab see olema Eesti parimas korras tank. Käesoleval ajal ootab masin kokkumonteerimist, et võtta sisse auväärne koht Toilasse plaanitavas muuseumis. Kahjuks peatas viimase arengu majandussurutis, mis sundis muuseumile raha lubanud investoreid paremaid aegu ootama.

Piirivalvur sikutas järvest välja tanki

Militaarne Hiiumaa

Tänaseks on Kurtna järvest leitud tank jäljetult kadunud.

LEGENDID/LEGENDS

Legendide kohaselt võib Eesti rabades ja soodes peituda veel tanke näiteks:

1.) Võrumaa Keretu soos
2.) Pärnumaa Kikepera rabas
3.) Põhja-Kõrvemaa Kõnnu suursoos
4.) Harjumaa Oru-Kose Leva järves
5.) Lämmijärves
6.) Põlvamaa Mooste-Rasina vahel soos
7.) Mõisaküla-Jäärja ümbruse soolaukas
8.) Pikajärves
9.) Lääne-Virumaa Äntu Sinijärves
10.) Saaremaa Sõrve sääre rabalaukas

Aastatel 2010-2013 valmistasid entusiastid talviti Võrumaale üks ühele mõõtkavas lumest tanke.

Võrumaal valmis lumest tank

TANKIHÄVITAJA/TANK BUSTER

Aastal 2008 kinkis Soome Eestile 58 ajaloolist relva. Nende hulgas ka panzer III baasil valmistatud STU-40 tankihävitaja. Hetkel asub see Tallinna Meremuuseumis.

Meremuuseum

Kunagine ülipopulaarne Poola teleseriaal “Neli Tankisti Ja Koer“(1966):


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *